متن کامل خبر


 
ارایه نتایج بازنگری نقشه پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه

خلاصه خبر:

با حضور کارشناس‌های فائو (داگلاس موچونی، رئیس واحد اطلاعات مکانی و جیانلوکا فرانچسکینی، کارشناس تحلیلگر واحد اطلاعات مکانی) نتایج حاصل از تدقیق نقشه پوشش اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه توسط مجری قرارداد -دانشگاه تربیت مدرس- به دست اندرکاران پروژه مشترک فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه ارائه شد. این نقشه در محاسبات حسابداری آب دریاچه ارومیه به منظور تدقیق اطلاعات تبخیر و تعرق هر یک از انواع پوشش‌های طبقه بندی شده به کار گرفته خواهد شد.
لازم به ذکر است نقشه پوشش زمین اولیه به شش کلاس پوشش اراضی اساسی از منظر احیای دریاچه ارومیه تمرکز کرده است: 1) باغ‌ها، 2) کشت آبی تابستانه، 3) کشت آبی گندم و جو، 4) کشت دیم، 5) پهنه‌های آبی طبیعی، و 6) پهنه‌های آبی غیرطبیعی. در همین راستا تیم پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس نقشه‌های پوشش زمین سال 2015 را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست-8 سنجنده OLI تهیه کرد. در این کار، از مجموع 117 تصویر ماهواره ای اخذ شده از شهریورماه 1393 تا دی‏ماه 1394، تعداد 9 تصویر ماهانه موزائیک شده، با رویکرد تحلیل شی‌گرای تصاویر (OBIA) طبقه‌بندی شده است.
همچنین در ادامه این نشست، کارشناسان فائو سامانه SEPAL را که برای پایش زمین و دسترسی به داده‌های ماهواره‌ای و فرآوری آنهاست، معرفی نمودند. SEPAL به کاربران اجازه می‌دهد تا اطلاعات ماهواره‌ای را به سرعت جستجو و پردازش کنند، محصولات را مطابق نیاز درخواست کرده و تحلیل‌های پیچیده داده‌های مکانی را انجام دهند. SEPAL با استفاده از اَبَرکامپیوترهای مبتنی بر پردازش ابری و زیرساخت‌های داده مکانی (مانند موتور پردازش گوگل ارث)، دسترسی و پردازش سری زمانی تصاویر ماهواره‌ای لندست و سنتینل را فراهم می‌کند.
برای دسترسی به این سامانه می‌توانید به نشانی https://sepal.io/ مراجعه نمائید.

26 آذر 1397 / تعداد نمایش : 220