متن کامل خبر


 
نشست تخصصی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی

خلاصه خبر: برگزاری نشست تخصصی یک روزه با عنوان مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دانشگاه تربیت مدرس

پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس نشست یک روزه­ای را با موضوع " مدیریت پایدار آب­های زیرزمینی" در چهارم اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 8:30 الی 16:00 برگزار می کند. هدف از برگزاری این نشست، آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان صنعت آب با وضعیت کنونی و چالش­های عمده مدیریت پایدار آب­های زیرزمینی کشور و تبادل تجربیات درخصوص راهکارهای مواجهه با این چالش­هاست. سخنرانان این نشست تخصصی به شرح زیر می­باشند:

·         مهندس جواد میبدی (مدیر کل سابق دفتر نظام­هاي بهره برداري و حفاظت آب و آبفا)

·         دکتر رضا نامور (منابع آب شرکت مهندسی مشاور Woodard & Curran کالیفرنیا آمریکا)

·         دکتر سیاوش بهروز (مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای فارس)

·         دکتر حامد کتابچی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

·         دکتر محمد مهدی رجبی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)

·         مهندس مصطفوی (مدیرکل دفتر حفاظت و امور مشترکین منابع آب زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران)

·         نماینده شرکت آب و خاک تهران

26 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 311