اخبار و رویدادها


 
کارگاه آموزشی AnyLogic و کاربرد پویایی سیستم ها در مدیریت منابع آب
کارگاه آموزشی AnyLogic و کاربرد پویایی سیستم ها در مدیریت منابع آب
برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ های 29 و 30 خرداد 98 توسط مهندس امین توکلی
28ارديبهشت1398
نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی برگزار شد
نشست تخصصی مدیریت پایدار آب های زیرزمینی برگزار شد
راهکارها و چالش های برآورد بیلان منابع آب زیرزمینی و نقش خطاهای آن در مدل های تصمیم و نیز تصمیم سازی بر مبنای مدل های عددی
9ارديبهشت1398
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
عضویت مدیرگروه پژوهشی منابع آب پژوهشکده مهندسی آب در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها
2ارديبهشت1398
نشست تخصصی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
نشست تخصصی مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی
برگزاری نشست تخصصی یک روزه با عنوان مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دانشگاه تربیت مدرس
26فروردين1398
با حکم رییس دانشگاه، دکتر علی باقری به سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه، دکتر علی باقری به سمت معاونت پژوهشی پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
30آبان1397
بازنگری نقشه پوشش اراضی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با همکاری فائو و پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
تیم پروژه فائو معتقد است نقشه پوشش اراضی که در پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس و برای یکی از پروژه‌‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه تهیه شده است را می‌توان با اندکی بازنگری، در مؤلفه حسابداری آب پروژه مشترک فائو و ستاد احیا نیز بکار گرفت.
21آبان1397
نشست تخصصی سازگاری با کم آبی 23 مرداد 1397
نشست تخصصی یک روزه پیرامون کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در 23 مرداد 1397 توسط مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
7آبان1397
انتصاب جناب آقای دکتر حجت میان آبادی به عنوان مشاور معاون آب و آبفای وزیر نیرو
انتصاب جناب آقای دکتر حجت میان آبادی به عنوان مشاور معاون آب و آبفای وزیر نیرو
25تير1397
با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیه سیما به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
با حکم رییس دانشگاه، دکتر سمیه سیما به سمت رئیس پژوهشکده مهندسی آب منصوب شد
30دي1396
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، اولین پژوهشکده تخصصی آب کشور
پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، اولین پژوهشکده تخصصی آب کشور
6اسفند1396
کارگاه آموزش کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج در تاریخ 9 اسفند 1396 برگزار میگردد.
کارگاه کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج- 9 اسفند 1396
کارگاه کاربرد نرم افزار MIKE21 در مدلسازی امواج- 9 اسفند 1396
5اسفند1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
کارگاه آموزشی نرم افزار منبع باز OpenFOAM-دوره مقدماتی- پنجشنبه 26 بهمن 1396
10بهمن1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
کارگاه تشریح مبانی تعریف درست مسائل در نرم افزار FLOW 3D و جلوگیری از بروز خطاهای شبیه سازی-تاریخ برگزاری: پنجشنبه 28 دی 1396
19دي1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396- نهایی
کارگاه آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 30 آذر 1396
17آذر1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
کارگاه تبیین اصول مدلسازی سه بعدی جریان عبوری از سازه های هیدرولیکی در محیط FLOW-3D- پنجشنبه 2 آذر 1396
17آبان1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
آموزش شبیه سازی هیدرودینامیک جریان رودخانه ها با استفاده از CCHE2D- پنجشنبه 25 آبان 1396
17آبان1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
کارگاه آموزش مدلسازی مقدماتی هیدرولیک جریان آب و رسوب رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و HEC-Geo-RAS- پنجشنبه 27 مهر 1396
11مهر1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- چهارشنبه 3 آبان 1396
6مهر1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
کارگاه 8 ساعته آموزش مقدماتی نرم افزار MIKE- چهارشنبه 11 مرداد 1396
28تير1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای نرم افزار Civil-3D در مهندسی رودخانه- پنجشنبه 15 تیر 1396
22خرداد1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
کارگاه آموزشی کاربردهای مدل MIKE-SHE در مدلسازی آب زیرزمینی-چهارشنبه 14 تیر 1396
22خرداد1396
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS - چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS 5-چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر
کارگاه مدلسازی یک بعدی و دوبعدی جریان و پهنه بندی سیلاب با استفاده از تلفیق ArcGIS و HEC RAS 5- تاریخ برگزاری: چهارشنبه و پنجشنبه 31 خرداد و 1 تیر 1396
7خرداد1396
دوره کنترل پروژه
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه- 28 اردیبهشت و 4 و 5 خرداد سال 1396
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه- 28 اردیبهشت و 4 و 5 خرداد
27فروردين1396