گروه‌های پژوهشی


 
محیط زیست
محیط زیست

محیط‌زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند. حفاظت محیط‌زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعه هزاره و یکی از سه پایه توسعه پایدار شناخته شده است.شناسایی و اجراي روش‌های مدیریت کیفیت آب و حفظ محیط‌زیست، بررسی و مدلسازی آلاینده‌ها در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و دریاها، آلودگی آب‌های زیرزمینی و ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های آبی (EIA) زمینه‌های فعالیت گروه محیط زیست این پژوهشکده می‌باشد.

 منابع آب
منابع آب

منابع آب شیرین یافت شده از رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و آب‌های زیرزمینی از منابع تجدید شونده‌اند که فرآیند تجدیدپذیری آن تابع چرخه آب در طبیعت است. این مقدار آب در سطح کره زمین صرف نظر از تغییرات بین سالی معین و ثابت است. این در حالی است که توزیع مکانی و زمانی مقدار آب تجدید شونده متناسب با توزیع جمعیت و نیازهای آب بشری نیست. چرخه آب، ارزیابی کمّی و کیفی منابع آب، ارائه راهبردهای مدیریت پایدار حوضه و آبخیز، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک، کنترل فرسایش و مهار رسوب زمینه های مورد توجه این گروه است.

هیدروانفورماتیک
هیدروانفورماتیک

هیدروانفورماتیک برگرفته از نام هیدرو به معنای آب و انفورماتیک به معنای اطلاعات و شامل اطلاعات و کلیه پیشرفتهای انجام شده در زمینه اطلاعات، ارتباطات و فن آوری‌های امروز می‌باشد. هیدروانفورماتیک یک نوع فناوری استفاده از سایر فناوری و علوم و دانش جهت تولید دانستنی‌های جدید در زمینه آب می باشد. دو مسیر اصلی پیشرفت این علم عبارتست از استخراج اطلاعات جهت کشف دانستنی‌ها و مدیریت دانستنی‌ها. گروه هيدروانفورماتيک پژوهشکده مهندسی آب با هدف شناسايي، معرفي و توسعه روش‌هاي نوين تحليلي و فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي و ابزارهاي كارآمد مديريتي در زمينه‌هاي مختلف مهندسي آب در انواع محيط‌هاي آبي شكل گرفته‌ است.

هیدرولیک
هیدرولیک

کلمه هیدرو از زبان یونانی گرفته شده است و به معنی حرکات مایعات می باشد. هیدرولیک به روش های کاربردی استفاده از سیالات تحت فشار می پردازد. به زبان دیگر هیدرولیک به علمی گفته می‌شود که در آن از نیروی مایعات تحت فشار استفاده می‌کنند تا کاری را انجام دهند یعنی انجام کار توسط مایع تحت فشار یا حرکت. مایعات تقریباً تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود. گروه هیدرولیک پژوهشکده مهندسی آب با هدف انجام تحقیقات در زمینه‌های هیدرولیك جریان، هیدرولیك رسوب، مهندسی رودخانه، هیدرولیك دریا، سازه‌های دریایی، مهندسی سواحل، سازه‌های هیدرولیكی، مدل‌های فیزیكی، مدل‌های ریاضی، مهندسی سیلاب، هیدرولیك آب‌های زیرزمینی و بهینه‌سازی هیدرولیكی طرح‌های آبی فعالیت می‌کند.